Kalite yönetim sistemine tam uymak, prosesleri sürekli izleyerek; kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet sağlamak, Müşteri memnuniyetini sağlamak, Yasal ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının yerine getirilmesini sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. Başta tespit, iletişim cihazları olmak üzere bakım, müdahale ve montaj faaliyetlerinde güncel teknolojileri takip ederek sektörde öncü ve örnek kuruluş olmak.